شعار سال
سه شنبه 05 تیر 1403
لیست اخبار صفحه :1
بیست و یکمین دوره مسابقات ‌ملی‌مهارت انتخابی جهانی فرانسه، در رشته کنترل‌صنعتی در استان کرمان افتتاح شد

بیست و یکمین دوره مسابقات ‌ملی‌مهارت انتخابی جهانی فرانسه، در رشته کنترل‌صنعتی در استان کرمان افتتاح شد

بیست و یکمین دوره مسابقات ‌ملی‌مهارت در رشته کنترل‌صنعتی در استان کرمان به میزبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با حضور مقامات استانی و مدیران مجتمع مس در واحد آموزش و تجهیز نیروی انسانی این مجتمع افتتاح شد.

تنظیمات قالب