شعار سال
سه شنبه 05 تیر 1403
 
 

میز خدمت الکترونیکی    

 بستر ارائه خدمت

شناسه خدمت

عنوان خدمت

18051045000

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18081833000

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه  های آزاد 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18051046000 

برگزاری آزمون های مهارتی

_
18051046100

ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

_
18051046101

صدور گواهی نامه مهارت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

_
18051046101

تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

_
18051046103

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18081044000

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18081832000 

صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری
 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18081049000 

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی 
 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18081048000

تهیه استانداردهای آموزش مهارت 
 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

18051047000

برگزاری مسابقات ملی مهارت 

_
18051047101

برگزاری مسابقات مهارت 
 

توافق نامه سطح خدمت

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

_
18051047102

برگزاری مسابقات آزاد مهارت
 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

_
18051047103

برگزاری مسابقات مهارت معلولین
 

توافق نامه سطح خدمت

سوالات متداول

نظرسنجی

آمار

_
18051047104     

اعزام به مسابقات جهانی مهارت
 

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی

آمار

 


 

خدمات الکترونیکی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب